CSBZ gebruikt cookies om instellingen
te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen.
Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de
verbetering van de website en het
verzamelen en analyseren van statistieken.

Meer informatie
close
">

CSBZ | RMA (Return Material Authorization)Met ons RMA formulier kunt u een RMA aanvragen. Dat betekent dat u om toestemming vraagt om producten naar Csbz toe te sturen,
na ontvangst van uw aanvraag zullen wij bekijken of u recht heeft op RMA. Op deze pagina vindt u toelichting op de gebruikte termen en de beoordelingscriteria voor RMA.Toelichting

 

Soort RMA

DOA (Dead on Arrival) zending:
U heeft te maken met een DOA, product defect bij levering.

Defect bij levering:
U heeft binnen 7 dagen na levering een defect aan het product geconstateerd.

Garantie via Csbz:
U heeft een technisch mankement geconstateerd dat onder de garantie valt.

Foutlevering en/of  Transportschade  (CRMA):
Indien u te maken krijgt met door CSBZ verkeerd geleverde en/of door u verkeerd besteld product dient u dit binnen 5 dagen na levering (middels een volledig ingevuld RMA formulier) te melden Beoordeling RMA

Bij ontvangst van uw RMA aanvraag zullen wij beoordelen of de door u opgegeven reden geldig is om het product(en) naar ons toe te zenden.

Acceptatie van de RMA wil niet zeggen dat wij vinden dat de opgegeven reden ook correct is.
beoordeling hiervan vindt plaats bij ontvangst van uw RMA zending.

Bij een DOA zending beoordelen wij of het product nog in originele staat is met alle accessoires en in originele onaangebroken verpakking is retour gezonden. Als dit het geval is wordt het product(en) tegen het aankoopbedrag gecrediteerd.

Bij een defect bij levering beoordelen wij in eerste instantie het defect om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij een werkend product als RMA aanbieden aan de fabrikant. Mocht hierbij blijken dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 45,00 onderzoekskosten aan u in rekening gebracht plus € 10,00 indien wij het product weer naar u terug moeten zenden. Het product wordt dan naar u retour gezonden. In tweede instantie beoordeelt de fabrikant of het product defect is. Als deze vaststelt dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 50,00 onderzoekskosten aan u in rekening gebracht. Als het product wel defect wordt bevonden krijgt u zo snel mogelijk een vervangend product.

Bij een garantie beoordelen wij in eerste instantie het defect om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij een werkend product als RMA aanbieden aan de fabrikant. Mocht hierbij blijken dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 45,00 onderzoekskosten aan u in rekening gebracht plus € 10,00 indien wij het product weer naar u terug moeten zenden. Het product wordt dan naar u retour gezonden. In tweede instantie beoordeelt de fabrikant of het product defect is. Als deze vaststelt dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 50,00 onderzoekskosten aan u in rekening gebracht. Als het product wel defect wordt bevonden krijgt u in de meeste gevallen in 2 tot 4 weken een nieuw of vervangend product.

Bij een foutlevering van product beoordelen wij of het product nog in originele staat is met alle accessoires en in originele onaangebroken verpakking is retour gezonden. Als dit het geval is wordt het correcte product naar u verzonden. Als dit niet het geval is worden dervingskosten aan u in rekening gebracht. Alle verzendkosten zijn voor onze rekening.

Transportschade levering: (CRMA) 

In geval van schade bij levering, veroorzaakt door transport, dient u dit aan te tekenen bij de transporteur en dit binnen 24 uur na levering (middels een volledig ingevuld RMA formulier) te melden. Onze klantenservice zal e.e.a. in onderzoek nemen en u binnen één werkdag na ontvangst van de melding, een reactie geven in de zin van een retournummer (CRMA) of een afwijzing. Wij kunnen een onderzoek alleen opstarten indien u alle gegevens volledig heeft aangeleverd en u, in geval van transportschade, de schade schriftelijk heeft aangetekend bij de transporteur. Indien u de schade niet heeft aangetekend kan CSBZ geen retournummer afgeven.