Defecten ( RMA )

CSBZ Defecten opsturen

Heb je een product ontvangen dat defect was bij ontvangst? Dan kunt je het product binnen 7 dagen na aanschaf aanmelden bij Computer Service Bedrijf Zeeland. Het product wordt vervolgens bij binnenkomst gecontroleerd en wanneer het defect bevonden is wordt het omgeruild voor een nieuwe. Let op: het product moet binnen de garantievoorwaarden defect zijn. Daarnaast kan er geen omruiling plaatsvinden op CSBZ systemen en op maat geassembleerde systemen, deze zullen worden gerepareerd in onze ESD Technische Dienst.Adresgegevens:

Computer Service Bedrijf Zeeland
t.a.v. RMA
Gildeweg 17E
4383NH VLISSINGENDefect binnen garantie

De garantie is bedoeld om jou als consument te beschermen, zodat je van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

Garantie bij wijzigingen aan hardware 
Is het product uitgebreid of geüpgraded en het product raakt onverhoopt defect, dan dient je in ieder geval eigen geplaatste hardware te verwijderen. (bijvoorbeeld geheugenuitbreiding, harde schijf vervangen of nieuwe videokaart geplaatst) je dient het product namelijk in originele staat aan te bieden voor een reparatie, heb je vragen over je eigen uitbreidingen laat het ons weten.Defect buiten garantie

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

  1. Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  2. Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
  3. Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
  4. In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
  5. Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  6. Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
  7. Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij CSBZ u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  8. Bij normale slijtage;
  9. Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val-of stootschade)
  10. Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.

Onderzoekkosten 
Als door onze Technische Dienst wordt geconstateerd dat je defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten c.q. werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de €15.00 tot €30.00 en dienen in ieder geval betaald te worden om het product (zelfs ongeprepareerd) retour te krijgen.

Verzendkosten 
Bij reparaties buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen de verzendkosten.

Reparatiekosten 
Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om je product gerepareerd retour te krijgen.RMA (Return Material Authorization):

Een RMA aanvragen  betekent dat je om toestemming vraagt om producten naar Computer Service Bedrijf Zeeland te sturen,na ontvangst van je aanvraag zullen wij bekijken of je recht heeft op RMA. Onderstaand vindt je toelichting op de gebruikte termen en de beoordelingscriteria voor RMA 

DOA (Dead on Arrival):
Je heeft te maken met een een DOA product bij levering.

Defect bij levering:
Er is binnen 7 dagen na levering een defect aan het product geconstateerd.

Garantie via Csbz:
Je heeft een technisch mankement geconstateerd dat onder de garantie valt.

Foutlevering en/of  Transportschade  (CRMA):
Indien je te maken krijgt met door CSBZ verkeerd geleverde en/of door u verkeerd besteld product dient je dit binnen 5 dagen na levering te melden. Bij ontvangst van je RMA aanvraag zullen wij beoordelen of de opgegeven reden geldig is om het product(en) naar ons toe te zenden.

Acceptatie van de RMA wil niet zeggen dat wij vinden dat de opgegeven reden ook correct is.
beoordeling hiervan vindt plaats bij ontvangst van je RMA zending.

Bij een DOA zending beoordelen wij of het product nog in originele staat is met alle accessoires en in originele onaangebroken verpakking is retour gezonden. Als dit het geval is wordt het product(en) tegen het aankoopbedrag gecrediteerd.

Bij een defect bij levering beoordelen wij in eerste instantie het defect om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij een werkend product als RMA aanbieden aan de fabrikant. Mocht hierbij blijken dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 30,00 onderzoekskosten in rekening gebracht plus € 10,00 indien wij het product weer naar je terug moeten zenden. In tweede instantie beoordeelt de fabrikant of het product defect is. Als deze vaststelt dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 50,00 onderzoekskosten in rekening gebracht. Als het product wel defect wordt bevonden krijgt je zo snel mogelijk een vervangend product.

Bij een garantie beoordelen wij in eerste instantie het defect om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij een werkend product als RMA aanbieden aan de fabrikant. Mocht hierbij blijken dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 30,00 onderzoekskosten in rekening gebracht plus € 10,00 indien wij het product weer naar je terug moeten zenden. In tweede instantie beoordeelt de fabrikant of het product defect is. Als deze vaststelt dat het product niet defect is dan worden hiervoor € 50,00 onderzoekskosten in rekening gebracht. Als het product wel defect wordt bevonden krijgt je zo snel mogelijk een vervangend product.

Bij een foutlevering van product beoordelen wij of het product nog in originele staat is met alle accessoires en in originele onaangebroken verpakking is retour gezonden. Als dit het geval is wordt het correcte product naar je verzonden. Als dit niet het geval is worden dervingskosten in rekening gebracht. Alle verzendkosten zijn voor onze rekening.

Transportschade levering: (CRMA) 

In geval van schade bij levering, veroorzaakt door transport, dient je dit aan direct bekendbaar te maken bij de transporteur en dit binnen 24 uur na levering aan ons te melden. Onze klantenservice zal e.e.a. in onderzoek nemen en je binnen één werkdag na ontvangst van de melding, een reactie geven in de zin van een retournummer (CRMA). Wij kunnen een onderzoek bij de transporteur alleen opstarten indien je de schade bekend heeft gemaakt bij de transporteur. Indien je de schade niet bekendbaar heeft gemaakt bij transporteur kan CSBZ geen retour nummer afgeven.