CSBZ gebruikt cookies om instellingen
te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen.
Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de
verbetering van de website en het
verzamelen en analyseren van statistieken.

Meer informatie
close
">

Koop en Garantie

Op 1 mei 2003 is de Europese richtlijn "Koop en Garanties" in het Nederlands Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd, deze regelgeving heeft betrekking op de zogeheten consumentenkoop. Op deze pagina wordt uitgelegd wat uw rechten en plichten zijn en wat u van CSBZ mag verwachten. 

Koop en Garantie diagram

1. Algemene informatie

1.1 Woordenlijst

Op deze pagina worden verschillende termen gebruikt, hieronder worden die uitgelegd of wordt naar een artikel verwezen
waarin is aangegeven wat daarmee bedoeld wordt:

 • Wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper
  Voor toelichting op de wettelijke garantie zie artikel 1.7.1
 • Fabrieksgarantie
  Voor toelichting op de fabrieksgarantie zie artikel 1.7.2
 • Hardware
  Computers en/of randapparatuur die zichtbaar en tastbaar zijn.
 • Software
  Programmatuur zoals het besturingssysteem, het toepassingssysteem, de toepassingsprogramma’s, de netwerkprogrammatuur en uw opgeslagen gegevens.
 • Website
  De website waarnaar gerefereerd wordt is www.csbzeeland.nl
 • Contact 
  CSBZ is op verschillende manieren eenvoudig bereikbaar. Kijk op www.csbzeeland.nl voor de mogelijkheden.
 • Factuur
  Op uw factuur vindt u informatie betreft uw product. De factuur dient tevens als garantiebewijs, bewaar hem dus goed. 1.2 Consumentenkoop

Er is sprake van een consumentenkoop als:

 • De koopovereenkomst wordt gesloten tussen een professionele verkoper, die handelt in de uitoefening van een beroep of namens een bedrijf, en een particuliere koper.
 • er een roerende zaak wordt gekocht/verkocht.

De professionele verkoper is een medewerker van CSBZ. De particuliere koper bent u, als u het product ten behoeve van uzelf aanschaft.
Zoals het Wetboek aangeeft zijn roerend alle zaken die niet onroerend zijn. Onroerend zijn bijvoorbeeld de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen als ook alle gebouwen en werken die duurzaam met de grond verenigd zijn. Een huis is dus bijvoorbeeld onroerend.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 1. U koopt als particulier bij CSBZ een printer voor uzelf. Hier is sprake van een consumentenkoop.
 2. Uw werkgever besluit u een notebook cadeau te doen die u zelf mag uitzoeken. U schaft deze bij CSBZ aan en zet de factuur op naam van uw werkgever. Hier is geen sprake van consumentenkoop, maar van handelskoop. Er wordt in dit geval een overeenkomst gesloten tussen 2 ondernemingen.
 3. U als particulier verkoopt uw auto aan een goede vriend. Hier is geen sprake van een consumentenkoop, omdat er een particuliere verkoper betrokken is.
 4. Via een makelaar koopt u een huis. Een huis wordt gekwalificeerd als onroerende zaak. Er is dus geen sprake van een consumentenkoop.1.3 Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is gesloten zodra beide partijen wilsovereenstemming hebben over de voorwaarden en afspraken. U kunt, indien u dit wenst, ook aangeven dat met u gemaakte afspraken worden vermeld op de factuur. Zo weet u en CSBZ precies wat er afgesproken is en onder welke voorwaarden u de overeenkomst bent aangegaan. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs en de factuur dient u daarom dus ook altijd zorgvuldig te bewaren. In geval van een defect aan uw product dient u in beginsel de factuur te kunnen overhandigen. Indien u niet meer de beschikking heeft over uw factuur, neemt CSBZ in bepaalde omstandigheden ook genoegen met overhandiging van uw bankafschrift of rekening van uw creditcardmaatschappij indien daaruit duidelijk blijkt in welke winkel, op welke dag en tijdstip en voor welke prijs u een bepaald product bij CSBZ heeft gekocht.1.4 Producteigenschappen

U heeft als koper een aantal rechten en plichten.
Één van die plichten houdt in dat u moet betalen voor een product. Uw recht is dan dat u een product ontvangt dat die eigenschappen heeft die u als koper mag verwachten. Zo mag u verwachten dat een product de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u ook niet hoefde te betwijfelen of het product die eigenschappen wel zou hebben. Als u op de factuur ook heeft laten vermelden dat u het product voor een specifieke toepassing wilt gebruiken, dan moet het product de eigenschappen daarvoor ook bezitten. U moet zich hierbij bedenken dat sommige producten, in het bijzonder verbruiksgoederen zoals accu's, een beperkte levensduur hebben.

Eisen die u aan een product kunt stellen:

 • Juist product, merk, type, kleur, compleet, enz;
 • Onbeschadigd, vrij van zichtbare fabricage- en/of materiaalfouten;
 • Veilig, voldoet aan overeengekomen eisen, specificaties en normen;
 • Volgens de handleiding aan te sluiten en/of te installeren;
 • Voldoet aan toezeggingen gedaan in reclame-uitingen;
 • Geschikt voor eigen gebruik door de koper.

Voorbeelden voor redelijke eisen:

 • U schaft een speakerset aan die voorzien is van 5 speakers. U mag verwachten dat uit alle speakers geluid komt als alles goed is ingesteld en u een bestand afspeelt dat ook 5 speakers ondersteunt.
 • U koopt een notebook. U mag verwachten dat u zowel op accu als via het stroomnet kunt werken.
 • U koopt een desktop of notebook bij CSBZ. U mag verwachten dat u hier zonder problemen een tekstverwerkingsprogramma op kunt gebruiken.

Voorbeelden van onredelijke eisen:

 • U kunt er niet zondermeer vanuit gaan dat een door u aangeschafte geheugenmodule geschikt is voor uw eigen desktop of notebook. Dit geldt ook voor andere losse componenten die u aanschaft.
 • U kunt van een desktop of notebook in het laagste prijssegment niet dezelfde prestaties verwachten als van een desktop of notebook in het hoogste prijssegment.
 • U kunt er niet zondermeer vanuit gaan dat iedere printer in staat is om 2.000 pagina's per maand af te drukken. 1.5 Samenwerking tussen klant en CSBZ

U als klant en de verkoper van CSBZ zullen moeten samenwerken om zo ook optimale klanttevredenheid aan uw kant te bewerkstelligen. U heeft interesse in een bepaald product en CSBZ verkoopt dat product. Om een goede samenwerking te realiseren hebben beide partijen zekere plichten tegenover elkaar. Zo heeft CSBZ de plicht om een juist verwachtingspatroon te creëren bij u als klant over bijvoorbeeld de prestaties die u van een bepaald product mag verwachten. Aangeven dat een notebook van slechts  € 300,- dezelfde prestaties levert als een model van € 1.200,- is niet het scheppen van een reële verwachting en dat zal CSBZ dan ook niet doen.

Op de klant rust een zogeheten onderzoek plicht. Sommige dingen mag u aannemen, maar dit geldt niet voor alles. Als u bijvoorbeeld een tv kaart wilt kopen voor uw notebook om daarmee vervolgens in Spanje Nederlandse zenders te kunnen ontvangen, zult u zelf op onderzoek uit moeten gaan of dit wel mogelijk is.

Natuurlijk begrijpt CSBZ dat u niet alles weet. Daarom adviseren wij u voor u een product aanschaft. Dit doen we door u informatie te verstrekken over producten waarin u interesse heeft. Daarnaast kunnen onze verkoopmedewerkers u voorzien van de laatste informatie zoals de fabrikant die beschikbaar heeft gesteld.1.6 Ruilen en retourneren

De wet is duidelijk: koop = koop. Aangezien CSBZ ook wel begrijpt dat u soms spijt kunt hebben van uw gedane aankoop, kunnen sommige producten omgeruild of geretourneerd worden tegen terugbetaling van de koopprijs, als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 a) U dient gelijktijdig de originele factuur te overleggen
 b) Het product dient gekocht te zijn in een vestiging van CSBZ
 c) Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn, 
    bij desktops en notebooks dient de doorstart van het besturingssysteem nog niet te hebben plaatsgevonden
 d) Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt
 e) Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken
 f) Van cartridges en toners, al dan niet, bij een product mag de verpakking niet zijn geopend
 g) Het omruilen vindt binnen 14 dagen na de koop van het originele product plaats.

Sommige producten kunnen niet omgeruild worden:
 a) Softwareproducten;
 b) Licentie gebonden producten;
 c) Hygiënische producten;
 d) Speciaal voor u bestelde producten.

Producten die, nadat ze door CSBZ verkocht en geleverd zijn, een wijziging hebben ondergaan kunnen niet omgeruild worden.

Indien CSBZ uit coulance, dus geheel vrijblijvend, besluit om een product retour te nemen waarbij de verpakking beschadigd is en/of er is sprake van incompleet verpakkingsmateriaal, dan zal er een bedrag van 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 25,- in rekening worden gebracht voor het compleet maken van de verpakking van het product.1.7 Garantievormen

Er zijn verschillende garantievormen die u uitkomst bieden als u een defect product heeft.

1.7.1 Wettelijke garantie van de verkoper

CSBZ is verplicht een product te leveren dat de eigenschappen bezit die u als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De rechten die u als consument heeft op grond van het dwingende consumentenrecht worden door CSBZ volledig gerespecteerd.

1.7.2 Fabrieksgarantie

Deze garantievorm wordt door de fabrikant van het product geleverd. De fabrikant garandeert een zorgeloze werking van het product gedurende deze termijn, waarbij er wel voorwaarden kunnen gelden. Binnen deze termijn kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van een defect. Binnen de fabrieksgarantie zijn er meerdere varianten:

 • Pick-up & Return garantie
  Bij deze variant wordt het product bij u thuis afgehaald en ook weer bezorgd zodra de reparatie voltooid is.
 • Bring-in garantie
  Deze garantievorm houdt in dat u het product bij CSBZ dient af te geven, of naar CSBZ opstuurt, wanneer u dit ter reparatie wilt aanbieden. 1.8 Klachten

Mocht de garantieafwikkeling onverhoopt toch niet gaan zoals u het wenst en u wilt hierover een klacht indienen, dan kan dit via een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@csbzeeland.nl of via ons mailformulier .1.9 Schade

CSBZ houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland voor verkopers dwingend gelden voor aansprakelijkheid bij verkoop van producten aan consumenten.
Als u schade heeft geleden door een ondeugdelijk product dat u bij CSBZ heeft aangeschaft en u wilt die schade claimen, dan moet u zowel de omvang en de aard van de schade kunnen aantonen als ook de oorzaak daarvan. U moet dus beschikken over bewijs, ook met betrekking tot het oorzakelijk verband tussen de schade en het ondeugdelijke product. Alleen het overleggen van factuur is daarvoor dus niet voldoende. U moet zich daarbij ook realiseren dat u wettelijk gezien gehouden bent om uw schade zo veel mogelijk te beperken. Wij raden u dan ook aan om vooraf contact op te nemen met CSBZ om u niet teleur te (hoeven) stellen in uw verwachtingen.

Als bij onderzoek door CSBZ of de fabrikant blijkt dat (i) uw product helemaal niet defect is, of (ii) het defect niet het gevolg is van non-conformiteit van uw product bij aflevering en voor dit defect ook geen fabrieksgarantie geldt, of (iii) uw product uitgesloten is van iedere garantie zoals in 5toegelicht, dan is dat voor iedereen nadelig. CSBZ of de fabrikant belast dan de totale onderzoekskosten (zie tabel 3) aan u door. Tijdens het onderzoek heeft u bovendien het product niet kunnen gebruiken.2. Software problemen

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt uitvoeren om softwareproblemen uit te sluiten:

 • Met een goed functionerend antivirus programma is de kans op virussen aanzienlijk kleiner.
 • Mocht er volgens u sprake zijn van een defect dan kunt u de recovery van uw computer uitvoeren. Hiermee worden de instellingen van de computer teruggebracht naar de toestand op het moment waarop u de computer kocht. Als het defect dan nog niet verholpen is, dan is een software probleem uitgesloten. U heeft dan geen onnodige onderzoekskosten.
  Let op, de hele harde schijf wordt gewist. Zorg er daarom voor dat u altijd in het bezit bent van een goede back-up van uw belangrijkste gegevens en programma's.
 • Mocht het probleem niet softwarematig zijn of u weet niet hoe de recovery uitgevoerd moet worden, dan kunt u contact met ons opnemen voor uitleg. Eventueel kunt u in een dergelijke situatie ook contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant. Zij beschikken over specialistische kennis van het product en kunnen daarmee problemen vaak iets sneller oplossen.

Wanneer bovenstaande opties niet tot een succesvol herstel van uw computer hebben geleid, dan is er een grote kans dat sprake is van een hardware probleem. 2.1 Sprake van een hardware defect

Indien er sprake is van een hardware defect dient u dit bij voorkeur zo snel mogelijk te melden bij de fabrikant dan wel bij CSBZ, waarbij geldt dat een melding binnen een termijn van twee (2) maanden na de ontdekking tijdig is. Na de melding ontvangt u instructies hoe het reparatietraject zo spoedig mogelijk kan verlopen. Let op, wanneer het product langer dan 6 maanden geleden door CSBZ is afgeleverd dient u non-conformiteit bij aflevering aan te tonen. Zie hiervoor ook artikel 5. Uitgesloten van wettelijke garantie

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:


   Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
   Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
   Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
   In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
   Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
   Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
   Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij CSBZ u daarvoor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
   Bij normale slijtage;
   Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val- of stootschade);
   Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.4. Afhandeling door fabrikant

Deze reparatievorm biedt als voordeel dat het product bij u thuis wordt afgehaald en ook weer thuis bezorgd wordt zodra de reparatie voltooid is. Hoewel u het product ook via CSBZ kan laten versturen naar de fabrikant om te worden gerepareerd, zal rechtstreeks contact met de fabrikant sneller lopen. Een gemiddelde reparatietermijn rechtstreeks door de fabrikant bedraagt, afhankelijk van het probleem, 10 à 12 werkdagen, als u het product via CSBZ opstuurt, bedraagt deze termijn veelal 3 dagen langer.

De fabrikant is bovendien in het bezit van specialistische kennis van de producten die zij gefabriceerd heeft en kan hierdoor vaak al telefonisch een oplossing aandragen,
wij adviseren u dan ook om hiervan gebruik te maken. Desondanks kunt u in alle situaties ook de afhandeling via CSBZ laten verlopen.5. Normaal gebruik

In artikel 3 wordt aangegeven wanneer u geen beroep kunt doen op de garantie.

Normaal gebruik betekent de zaak kunnen gebruiken waarvoor die bedoeld is. Met een wasmachine moet bijvoorbeeld de was gedaan kunnen worden, met een auto moet gereden kunnen worden. Als u meer wilt dan "normaal gebruik" dan mag u alleen verwachten dat de zaak ook voor uw bijzondere gebruik geschikt is wanneer u uw plannen voor het door u beoogde bijzondere gebruik heeft meegedeeld en u vervolgens van CSBZ te horen heeft gekregen dat de betreffende zaak ook daarvoor geschikt is. U dient bij aanschaf dus goed aan te geven waarvoor het product gebruikt gaat worden, om zo misverstanden achteraf te voorkomen.

Een voorbeeld:
Na 19 maanden begeeft uw beeldscherm het. Uit onderzoek bij de fabrikant blijkt dat uw monitor gemiddeld 12 uur per dag heeft aangestaan. Dat is geen normaal gebruik door een consument en u dient dan aannemelijk te maken dat bij de gemiddelde consument een monitor 12 uur per dag aan staat en dat dit dus normaal gebruik is.6. Pixel beleid

Fabrikanten van monitoren en notebooks gebruiken LCD schermen. Deze schermen zijn voorzien van pixels. Iedere pixel is voorzien van 3 kleinere sub pixels. Een sub pixel geeft de kleuren rood, blauw of groen weer. Een resolutie geeft aan hoeveel pixels in een scherm zitten. Hoe hoger het aantal pixels, des te beter de kwaliteit van het getoonde beeld op het beeldscherm. Een full HD monitor bevat een resolutie van 1920 * 1080. Er is in dit geval sprake van ruim 2 miljoen pixels.

Hoewel de techniek behoorlijk verbeterd is kan er geen garantie verleend worden dat iedere monitor vrij is van pixel fouten. Een pixel fout ontstaat wanneer er tijdens de productie een stukje stof in het scherm komt. Bepaalde pixels kunnen hierdoor niet oplichten. Fabrikanten beschouwen een pixel fout inherent aan het productieproces en vinden zodoende dat er geen sprake is van een defect. Om ervoor te zorgen dat monitoren aan een minimum eis voldoen is er een ISO norm opgesteld. Dit betekent dat een monitor die in een bepaalde klasse valt een aantal pixel fouten mag hebben. Vrijwel alle monitoren die door de grote fabrikanten voor consumenten zijn gemaakt vallen in klasse 2. Een monitor in deze klasse mag niet meer dan 2 dode pixels of 5 dode sub pixels bevatten per miljoen aantal pixels. In ons voorbeeld spreken we over een full HD monitor die ruim 2 miljoen pixels bevat. In dit geval dient er sprake te zijn voor 4 dode pixels of 10 dode sub pixels. 7. Economische levensduur

Ieder product heeft een economische levensduur. Na deze periode wordt het product als verouderd gezien. In tabel 1 kunt u zien hoe lang de economische levensduur van uw product bedraagt. De economische levensduur vangt aan bij de aanschaf van het product. De datum van de factuur wordt gebruikt om na te gaan of een product binnen de economische levensduur valt.Productgroep                                         levensduur in maanden

Desktop computers 36
Notebooks 36
Monitoren 36
Laserprinters 36
Inkjetprinters 24
Hardware accessoires 24
Routers / netwerkapparatuur 24
MP4-spelers / PDA / Navigatie 24
Verbruiksartikelen / Accu's 6

Tabel 1: Economische LevensduurtabelWanneer een product na 24 maanden en binnen de economische levensduur defect gaat, dan is er nog steeds sprake van kosteloos herstel, behalve in die gevallen waarbij de reparatie bijdraagt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product.

U dient dan wel aan artikel 5 te voldoen en uw product dient niet te zijn uitgesloten van garantie onder artikel 3. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal maanden dat u het product heeft kunnen gebruiken.

Halve maanden worden daarbij in uw voordeel naar beneden afgerond. Dus: een product dat u 26,5 maanden in uw bezit heeft gehad wordt voor de berekening van de geboden korting afgerond naar 26 maanden.

Bij een defect dat u constateert aan bijvoorbeeld een desktop van 26 maanden, zie hiervoor onderstaand voorbeeld:

Defect na
maanden

Product

Economische
levensduur in maanden

Reparatie
Kosten

Voor rekening CSBZ

Door u te betalen

26

Desktop

36

€ 360,-

€ 100,-

€ 260,-

30

Notebook

36

€ 360,-

€ 60,-

€ 300,-

Tabel 2: Bijdrage CSBZ in de reparatiekosten met betrekking tot de economische levensduur

Toelichting op tabel 2:

De reparatiekosten worden gedeeld door de economische levensduur (€ 360,- / 36 = € 10,-) en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u de desktop in uw bezit heeft gehad (26 * € 10,- = € 260,-). Dit gedeelte van de reparatiekosten (€ 260,-) is dan voor uw rekening.
Het resterende gedeelte (€ 360,- – € 260,- = € 100,-) wordt vergoed door CSBZ.8. Kosteloos herstel

Wanneer u voldoet aan het geen is beschreven in artikel 5 en uw product niet is uitgesloten van garantie onder artikel 3, dan heeft u in ieder geval binnen 24 maanden na aflevering van uw product recht op kosteloos herstel. Bij een reparatie na deze periode en waarbij de reparatie leidt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product, is er een bijdrage in de reparatiekosten van toepassing. CSBZ zal u hier tijdig over informeren.

 • Het product wordt kosteloos gerepareerd of het ontbrekende onderdeel wordt na geleverd.
 • Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, zal het product vervangen worden door een technisch gelijkwaardig product. Omruil vindt plaats op basis van 'gesloten beurzen', ongeacht of de originele aanschafprijs van uw product lager dan wel hoger is vergeleken met het aangeboden vervangende exemplaar.
 • U mag de koopovereenkomst ontbinden, indien CSBZ niet in staat is om het product binnen een redelijke termijn te herstellen, en omruil ook onmogelijk is. U ontvangt de door u betaalde koopprijs in dat geval retour.

Let op, indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval als omschreven in artikel 3 of artikel 5, dan is dit artikel 8 niet van toepassing maar artikel 9. Vanzelfsprekend kunt u zelf op eigen kosten een tegenonderzoek door een deskundige en onafhankelijke partij laten uitvoeren als u de conclusie(s) uit het onderzoek dat CSBZ heeft laten uitvoeren niet deelt.9. Herstel met betaling van kosten

Om te voorkomen dat er onnodig herstelkosten worden gemaakt, raadt CSBZ u aan om nog even artikel 2 door te lezen. Wanneer er kosten worden gerekend voor de reparatie, in geval van een aanzienlijke verlenging van de levensduur van uw product, dan zal CSBZ de gebruiksregeling hanteren die is uiteengezet in artikel 7 voor de berekening van uw bijdrage in de reparatiekosten. Als u geen recht heeft op kosteloos herstel, dan gelden de volgende stappen:

1) Versturen:

Het defecte product dient te worden onderzocht door de fabrikant. Hiervoor zal het product opgestuurd moeten worden naar de fabrikant. Als u dit rechtstreeks wilt doen kunt u in tabel 3 onder de kolom onderzoekskosten fabrikant vinden wat de kosten hiervan zijn. Deze kosten zijn exclusief eventuele verzendkosten. Als u het product via CSBZ wilt laten opsturen wordt er een bedrag van  15,- extra in rekening gebracht. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten die CSBZ maakt om uw reparatie af te handelen. De totale onderzoekskosten vindt u in tabel 3 onder de kolom onderzoekskosten via CSBZ. Let op, deze kosten worden altijd in rekening gebracht en kunnen verhoogd worden met eventuele reparatiekosten.

2) Onderzoek:

Wanneer het product gearriveerd is bij de fabrikant zal een onderzoek plaatsvinden en wordt een diagnose gemaakt. Op basis van deze diagnose wordt een prijsopgave gemaakt en naar u opgestuurd. U kunt uiteraard uw product ook op eigen kosten zelf laten onderzoeken, indien u het niet met de diagnose eens bent en CSBZ het onderzoeksrapport van het deskundige en onafhankelijke expertisebureau toezenden. Indien de diagnoses uiteen zouden lopen, nemen wij contact met u op voor overleg.

3) Toestemming:

De feitelijke reparatie start pas nadat u akkoord bent gegaan met de prijsopgave, en het door u verschuldigde bedrag hebt overgemaakt. Bij de prijsopgave vindt u ook instructies hoe de betaling moet verlopen. Indien u niet akkoord gaat zullen de totale onderzoekskosten (zie tabel 3) bij u in rekening worden gebracht. Wanneer het product rechtstreeks naar de fabrikant is verstuurd, dan moet u de instructies volgen die in de prijsopgave staan.

4) Garantie op betaalde reparatie:

Op betaalde reparaties die door CSBZ zijn afgehandeld, wordt door CSBZ 3 maanden garantie verleend, tenzij de reparatie bon anders vermeldt.Merk

Telefoonnummer

Website

Kosten via fabrikant*

Kosten via CSBZ*

Acer

0900 - 2020767

www.acer.nl

€ 65,-

€ 79,-

Asus

0591 - 570290

rma.asus.de/pick_eu/nl

€ 54,-

€ 65,-

Brother

 

Canon

020 - 5451251

 

020 - 7219103

www.brother.nl

 

www.canon.nl/support

€ 63,-

 

€ 45,-

€ 75,-

 

€ 59,-

Epson

0900 - 5050808

www.epson.nl

€ 72,-

€ 85,-

Fujitsu Siemens

0900 - 2025119

www.fujitsu-siemens.nl/support

€ 60,-

€ 75,-

HP

0900 - 2020165

www.hp.nl

€ 63,-

€ 75,-

Packard Bell

0900 - 2022925

www.packardbell.nl

€ 60,-

€ 75,-

Iiyama

0900 - 6664867

www.iiyama.com/nl_NL/GeneralService

Op aanvraag

Medion

0900 - 2352534

www.medion.com/nl

€ 65,-

€ 79,-

MSI Notebooks

040 - 2676677

support.msi.eu

€ 69,-

€ 80,-

Philips Monitoren

0900 - 0400063

www.support.philips.com

Op aanvraag

Samsung

0900 - 7267864

www.samsung.com

Op aanvraag

Sony

020 - 3469303

www.sony.nl

€ 72,-

€ 85,-

Toshiba

0900 - 10001000

www.toshiba.nl

€ 57,-

€ 70,-

Tabel 3: Indicatie prijstabel 01-01-2016 voor artikel 9; Fabrikanten kunnen hun tarieven wijzigen.

* = Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Versie: 2.64